Billeder fra gruppen

Billeder fra gruppen

Bileder fra gruppens arrangementer kan findes på foto.b21b.dk

Fototilladelse

I følge persondataloven må gruppen ikke offentliggøre portrætbilleder uden at der er indhentet samtykke fra spejderne og/eller deres forældre. Situationsbilleder må dog gerne offentliggøres uden samtykke.

I praksis vil det ofte være et vurderingsspørgsmål om der i en konkret situation er tale om et portræt- eller et situationsbillede.

I Bellahøj 21st Barking vil vi gerne kunne offentliggøre billeder fra vores ture og andre arrangementer på hjemmesiden, vores Facebook-side og i anden pr-sammenhæng. For ikke at komme på kant med persondataloven bedes I derfor, hvis I ikke gav tilladelse ved indmeldelse, udfylde og returnere denne samtykkeerklæring, . 

Uanset at I har afgivet denne samtykke erklæring vil vi naturligvis til enhver tid fjerne offentliggjorte billeder af dig/dit barn hvis du henvender dig med det ønske. Ligeledes laver vi naturligvis altid i hvert enkelt tilfælde en vurdering før billeder offentliggøres.